سوریه؛ افزایش شمار کشته شدگان حمله شیمیایی خان شیخون

euronews_icons_loading
سوریه؛ افزایش شمار کشته شدگان حمله شیمیایی خان شیخون