کارنامه ۳۳ سال ریاست جمهوری علی عبدالله صالح در یمن

euronews_icons_loading
کارنامه ۳۳ سال ریاست جمهوری علی عبدالله صالح در یمن