خبر فوری

دانش برنامه‌ها

اخبار بیشتر دانش

پروژۀ امارات برای فرستادن کاوشگر به مدار مریخ
پاسخ گزارشگر یورونیوز از فضا به سوال مخاطب فارسی‌زبان؛ فضانوردان از چه می‌ترسند؟
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ بازگشت به ماه مقدمه گام نهادن بر مریخ است
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ تلاش برای فهم تغییر ژنتیکی در فضا
گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ کشاورزی در فضا