خبر فوری
lifestyle

زندگی

 سینما و بحران اقلیمی؛ فیلم «بزرگتر از ما» مبارزه‌ای برای آینده بهتر
جشن صوفیه؛ کنسرت سونیا یونچوا با همراهی پلاسیدو دومینگو

زندگی برنامه‌ها

اخبار بیشتر زندگی

کنسرت شب تابستانی؛‌ سفری موسیقایی به گرد جهان با ارکستر وین
«به‌ یاد داریم»؛ گشایش نخستین نمایشگاه مربوط به هولوکاست در جهان عرب
 پلاسیدو دومینگو و برندگان «اپرالیا» در اپرای باشکوه بولشوی مسکو
سیسیلیا بارتولی از سال ۲۰۲۳ مدیریت اپرای مونت‌کارلو را برعهده می گیرد