محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مغرب از آفتاب نیرو می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مغرب از آفتاب نیرو می گیرد

نیروی خورشید در انتهای سیم برق؟ این ایده ای است که کشور مغرب آنرا بسیار جدی میگیرد و طرحهائی برای آن در نظر دارد که با این نیرو خود را به اروپا متصل کند.