محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهاجرین غیرقانونی در ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجرین غیرقانونی در ترکیه

ما در مرز میان ترکیه و یونان، عملیات نیروهای مرزی ترکیه را دنبال می کنیم. مرز ترکیه با اتحادیه اروپا . در این مرز معبری قرار دارد که همه شب دهها نفر از آن بطور غیر قانونی عبور می کنند. بسیاری از آنها مردم فقیر خاورمیانه و آفریقا هستند.

گزارشگر…. تا روز پنجشنبه.