محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مولداوی، فقیرترین کشور اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مولداوی، فقیرترین کشور اروپا

جمهوری مولداوی ضمن آنکه فقیرترین کشوراروپایی محسوب می شود، بیست سال پس از جدا شدن از اتحاد شوروی پیشین، با مشکل ارضی هم روبروست. در برنامه این هفته گزارشگر که از روز پنجشنبه پخش آن آغاز می شود، این موضوع را بررسی می کنیم.