محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چالش های پیش روی رئیس شورای اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
چالش های پیش روی رئیس شورای اتحادیه اروپا

دونالد توسک، رئیس جدید شورای اتحادیه اروپا نخستین رئیس شوراست که از اروپای شرقی انتخاب می شود. در این برنامه بیست و پنج ثانیه مهمانان این برنامه به این پرسش پاسخ می دهند که: آیا او روشی سختگیرانه علیه روسیه و روشی نرم تر را در مواجهه با کشورهای اروپای شرقی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی و استفاده از زغال سنگ در پیش خواهد گرفت؟

در این برنامه ریچارد کوربت دستیار اصلی سابق رئیس پیشین شورای اتحادیه اروپا، دانوتا هوبنر عضو لهستانی پارلمان اروپا و پل ایوان تحلیلگر سیاسی در مرکز سیاستگذاری اروپا به پرسش ها پاسخ داده اند.