محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ هفته ترور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مجله هفتگی اروپا؛ هفته ترور

هفته، هفته ترور در اروپا و مبارزه با آن بوده است. تلاش برای حفظ امنیت شهروند در جریان است. در مجله هفتگی اروپا…