محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ یونان در مرز ورشکستگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مجله هفتگی اروپا؛ یونان در مرز ورشکستگی

هفته، تحت الشعاع کنفرانس سران اتحادیه اروپا بود که پس از یکشب تمام مذاکره میان اوکراین و روسیه به میانجیگری آلمان و فرانسه، برگزار شد. دستور جلسه کنفرانس به سه مشکل عمده اروپا پرداخت: مبارزه با تروریسم در اروپا، بحران اوکراین و نحوه نجات یونان از ورشکستگی با توجه به مقررات منظقه مالی یورو. بیشتر، در مجله هفتگی اروپا…