محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس کمیسیون اروپا نخست وزیر یونان را به باد انتقاد گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس کمیسیون اروپا نخست وزیر یونان را به باد انتقاد گرفت

در پایان روز سه شنبه، ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا با لحنی شدید از موضع یونان در قبال دیونش سخن گفت.

آقای یونکر گفت: “از روز یکشنبه تاکنون با دولت یونان تماس نداشته ام. من تصمیم گرفتم به مذاکرات پایان دهم زیرا با توجه به موضع یونان، این مذاکرات به جایی نمی رسید. نخست وزیر سیپراس می داند که من با افزایش مالیات بر دارو و برق مخالفم و معتقدم این اشتباهی بزرگ است اگر یونان مجبور شود این مالیاتها را افزایش دهد.”

وی افزود: “فکر می کنم مذاکرات در داخل و خارج از یونان آسانتر می بود اگر دولت این کشور پیشنهادهای کمیسیون اروپا را – که یکی از سه نهاد مسئول در این میان است – بدرستی منعکس کند. من دولت یونان را بخاطر انعکاس نادرست مذاکرات به مردم یونان، سرزنش می کنم.”

گزارشهای تایید نشده حاکی از احتمال برگزاری یک کنفرانس سران با یونان در روز یکشنبه است.