محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حضور همزمان رهبران آلمان و فرانسه در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حضور همزمان رهبران آلمان و فرانسه در پارلمان اروپا

پس از بیست و شش سال که از آخرین حضور همزمان رهبران آلمان و فرانسه در پارلمان اروپا می گذشت، روز چهارشنبه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند پارلمان اروپا را خطاب قرار دادند.

رئیس جمهوری فرانسه گفت: “اشتباهی فاجعه بار است اگر اصل حرکت آزاد شهروند در میان اتحادیه اروپا مورد تردید قرار گیرد، اما به همین صورت اشتباهی بزرگ خواهد بود اگر اجازه دهیم مقررات “شنگن” مرزهایمان را تحت فشار قرار دهد.”

خانم مرکل نیز به جریان ورود گروههای کثیر پناهجویان به اروپا اشاره کرد، اما گفت این چالشی است که اروپا باید با آن روبرو شود: “تنها با اتحاد است که می توانیم بر چالشهایی که با آن روبرو هستیم فائق آئیم. بخشی از آن این است که انتظار داشته باشیم پناهجویان در جامعه ادغام شوند. در مقابل، وظیفه داریم با مردمی که از فقر و سختی گریخته اند، با احترام رفتار کنیم، نه آنکه به آنها بصورت یک مجموعه (بدون هویت) بنگریم، یا اینکه نگوییم آیا امکان ماندن (در اروپا) را دارند یا نه.”

در حالیکه سیل مهاجر به اروپا چند برابر می شود، کشورهای اتحادیه اروپا بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن آنها اختلاف نظر دارند.