محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ تنش میان کمیسیون اروپا و لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مجله هفتگی اروپا؛ تنش میان کمیسیون اروپا و لهستان

در ابتدا این مجله هفتگی دو گزارش درباره اختلاف کمیسیون اروپا و لهستان درباره حق حاکمیت قانون و نخستین سخنرانی ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا ارائه خواهد شد.

جریمه بلژیک توسط کمیسیون اروپا، گفتگو با کارل دولان از سازمان شفافیت بین الملل درباره فرار مالیاتی شرکت های چند ملیتی و مرگ دیوید بوئی موضوعات دیگر این برنامه هستند.