محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار صبح از بروکسل؛ صف طولانی در فرودگاههای بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار صبح از بروکسل؛ صف طولانی در فرودگاههای بلژیک

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که تحت شرایط خاصی ممکن است مقررات روادید را برای شهروندان ترکیه آزاد خواهد کرد، بانک مرکزی اروپا قصد دارد اسکناسهای پانصد یورویی را از چرخه خارج کند، و فرودگاه بروکسل توانایی ترکیب همزمان ملاحظات امنیتی و تسهیل پرواز برای مسافران را ندارد. اینها همه در اخبار صبح بروکسل.