محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پارلمان اروپا شور در مورد لغو مقررات ویزا برای ترکیه را متوقف کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان اروپا شور در مورد لغو مقررات ویزا برای ترکیه را متوقف کرده است

بن بست میان ترکیه و اتحادیه اروپا باعث شده که پارلمان اروپا شور در مورد آزادسازی روادید برای شهروندان ترکیه را متوقف کند؛ دهها هزار پناهجو در یونان سرگردانند و یک نظرخواهی حاکی از آنست که مردم آلمان نمی خواهند خانم مرکل در انتخابات سال آینده پیروز شود. اینها همه در اخبار از بروکسل.