محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ اختلاف نظر شدید میان ترکیه و اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اختلاف نظر شدید میان ترکیه و اتحادیه اروپا

اختلاف نظر میان اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد کنترل سیل مهاجر به اروپا به اوج خود رسیده است، نخست وزیر بریتانیا گفته است شرکت کنندگان در کنفرانس مبارزه با فساد خود از فاسدترین دولتها هستند، و پارلمان اروپا تقاضای چین را برای شناسایی اقتصاد این کشور بعنوان یک اقتصاد آزاد رد کرد. اینها همه در مجله هفتگی اروپا با اجرای فریبا مودت.