محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ کمیسیون اروپا تصمیم می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ کمیسیون اروپا تصمیم می گیرد

کمیسیون اروپا در مورد آنچه برخی گزارشها ماده سرطان زای سمهای نباتی خوانده اند، تصمیم گیری می کند، به پرتغال و اسپانیا فرجه بیشتری برای سازمان دادن به دیونشان داده می شود، و وزرای خارجه ناتو در مورد کنفرانس سران ماه ژوئیه در بروکسل گرد هم می آیند. اینها همه در اخبار بروکسل…