محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ از انتصاب میشل بارنیه تا اخطار به لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ از انتصاب میشل بارنیه تا اخطار به لهستان

در این برنامه اخبار از بروکسل، ابتدا گزارشی درباره انتصاب میشل بارنیه، سیاستمدار باتجربه فرانسوی به ریاست تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا در گفتگوهای مربوط به برکسیت، ارائه خواهد شد.

جریمه نشدن اسپانیا و پرتغال با وجود تخلف بودجه ای که داشتند و دیدگاه فرانس تیمرمانس، معاون اول رئیس کمیسیون اروپا درباره قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی در لهستان، موضوعات دیگر این برنامه هستند.