محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران پناهجویان، موضوع اصلی انتخابات در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بحران پناهجویان، موضوع اصلی انتخابات در اروپا

النا کاولون، خبرنگار یورونیوز دیدگاه ماریو تیلو، استاد دانشگاه آزاد بروکسل را درباره انتخابات در اتریش و همه پرسی در ایتالیا جویا شده است.

یورونیوز: نکات مشترک انتخابات در اتریش و همه پرسی در ایتالیا چیست؟

ماریو تیلو: یکی از نکات مشترک موضوع پناهجویان و مهاجران است. تعداد زیاد این افراد و همچنین گذشته متفاوت آنها موجب ایجاد تغییرات در عملکرد جامعه و دمکراسی ما شده است. این موضوع در سطح اروپا به شکل عاقلانه حل نشده است. اما تفاوت این است که اتریش مانند، آلمان و هلند شرایط اقتصادی و بازار کار خوبی دارد. این کشور شرایطش از سطح میانگین اروپا بهتر است. مسئله بیکاری تنها عامل رای چهل و شش درصدی مخالفان اروپای واحد در اتریش نیست. موضوع پناهجویان هم عامل دیگری است، موضوعی که برخی زمانها واقعی و برخی زمانها تنها یک برداشت شخصی است.

یورونیوز: خطر پوپولیستها همیشه در اروپا احساس می شود، آیا با یک تغییر در این زمینه روبرو هستیم؟

ماریو تیلو: می شود جلوی رشد احزاب راست افراطی را گرفت. این گروه ها شوربختانه در چند انتخابات گذشته موفق بودند. می توان انتظار داشت در انتخابات سال آینده در آلمان، هلند و فرانسه هم عملکرد متفاوتی داشته باشند. فقط با حل موضوع پناهجویان در سطح اروپا می توان گروه های افراطی را متوقف کرد. این موضوع باید عاقلانه و با همکاری مشترک حل شود. پذیرش پناهجویان باید بر اساس نیاز اقتصادی و جمعیتی ما باشد و همچنین موجب تقویت بازار کار و جامعه چند فرهنگی ما شود.