محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا

ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا، دیدار رهبر بخش ترک نشین قبرس با روسای نهادهای اروپایی و گزارش کمیسیون اروپا درباره اظهارات تنفر انگیز بر روی اینترنت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.