محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ استعفای سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ استعفای سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا

استعفای آیوِن راجرز، سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا، چالشهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ میلادی و برنامه های دو شهر پافوس قبرس و آرهوس دانمارک، پایتخت های فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۷، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.