محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ سفر اعضای کمیسیون اروپا به مالت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ سفر اعضای کمیسیون اروپا به مالت

رقابت احزاب مختلف در فاصله یک هفته تا انتخابات ریاست پارلمان اروپا، دیدگاه جان لامبرت، نامزد احزاب سبز در این انتخابات درباره نقاط قوت خود و سفر اعضای کمیسیون اروپا به مالت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.