محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ انتخابات ریاست پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ انتخابات ریاست پارلمان اروپا

دیدگاه ساریوش واولسکی، نماینده لهستانی پارلمان اروپا درباره برکسیت، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره ناتو، برکسیت و سیاستهای پناهجوپذیری آلمان و انتخابات ریاست پارلمان اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.