محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ هشدار رئیس شورای اروپا نسبت به سیاستهای ترامپ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ هشدار رئیس شورای اروپا نسبت به سیاستهای ترامپ

نامه دونالد توسک، رئیس شورای اروپا به رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقدام بریتانیایی های ساکن بروکسل برای کسب تابعیت بلژیکی، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.