محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره سِتا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره سِتا

رای گیری در پارلمان اروپا درباره توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به سِتا و نقش فعال پارلمان اروپا در شکل دادن به اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.