euronews_icons_loading
برگزاری اولین رژۀ دگرباشان جنسی در شهر لوبلین لهستان

پلیس لهستان روز شنبه مقابل معترضان وابسته به گروههای راست افراطی که در تلاش بودند از برگزاری اولین رژۀ دگرباشان جنسی در شهر لوبلین در شرق لهستان جلوگیری کنند، از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های دودزا و ماشین‌ آب پاش استفاده کرد.

بیش از هزار تن از طرفداران حقوق دگرباشان جنسی در حالی که پرچم‌هایی با نقش رنگین کمان به همراه داشتند در مرکز شهر لوبلین جمع شدند؛ آنهم در حالی که نزدیک به سیصد تن از افراد خشمگین عضو گروههای راست افراطی در مسیر راهپیمایی ایستاده بودند و به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب می‌کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح