More about this topic

آنگلا مرکل

موضوعات داغ روز

More about this topic

اخبار از بروکسل؛ اکثر مردم چهار کشور بزرگ اروپا یک رهبر قوی می خواهند
اخبار از بروکسل؛ بررسی روابط با ترکیه در پارلمان اروپا
اخبار از بروکسل؛ قدرت نمایی حزب «آلترناتیو برای آلمان»
دومین دور مذاکرات سه جانبه درباره آینده اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا