More about this topic

دونالد توسک

موضوعات داغ روز

More about this topic

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از پیروزی دونالد توسک تا رفتار خشونت آمیز مجارستان با پناهجویان
اخبار از بروکسل؛ مخالفت لهستان با ادامه ریاست دونالد توسک
اخبار از بروکسل؛ عقب نشینی کمیسیون اروپا از موضعش در قبال طرح تقسیم پناهجویان