خبر فوری
«رخدادهای اخیر در ونزوئلا دلیلی بر فقدان دموکراسی است»