خبر فوری
More about this topic

jordan

More articles

حمله با چاقو در اردن
کمک‌های اتحادیه اروپا برای آموزش کودکان سوری دارای معلولیت در اردن