محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپا به سالخوردگان خود می اندیشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا به سالخوردگان خود می اندیشد

امسال سال اروپایی سالخوردگی فعال است. ما به شمال سوئد و جنوب اسپانیا رفتیم تا بفهمیم پژوهشگران از چه فن آوری هایی استفاده می کنند تا استقلال و کیفیت زندگی سالخوردگان مبتلا به فراموشی یا بیماری انسداد ریوی مزمن را بهبود بخشند.

همه جزییات را در برنامه این هفته جهان آینده ببینید.