محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رازهای سیاره زهره

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رازهای سیاره زهره

زهره، همزاد زمین، نماد عشق، سیاره ای دیگر در منظومه شمسی، سیاره ای که درخشندگی آن چشم نواز بامدادان است. زهره و عطارد، نزدیکترین سیاره ها به زمین اند. در برنامه فضا، رازهای این سیاره اسرار آمیز را می شکافیم.