محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فضای خصوصی: برگی جدید در تاریخ فضانوردی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فضای خصوصی: برگی جدید در تاریخ فضانوردی

بیست و پنجم ماه مه اولین فضاپیمای متعلق به بخش خصوصی برگی از تاریخ فضانوردی را ورق زد و وارد ایستگاه بین المللی فضایی شد. برای اولین بار در تاریخ فضانوردی یک شرکت خصوصی طعم موفقیتی را چشیده است که پیش از این تنها دولتها می توانستند به آن دست پیدا کنند.

با پرواز فضاپیماهای بخش خصوصی به فضا، عصر جدیدی در دنیای فضانوردی تجاری آغاز شده است. کسانی که آغازگر این عصر جدید بودند در برنامه فضا صحبت می کنند.