محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چگونه می توان از فنآوری های فضایی برای کاربردهای زمینی استفاده کرد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
چگونه می توان از فنآوری های فضایی برای کاربردهای زمینی استفاده کرد؟

باور کنید یا نکنید، بین حشرات اتاق خواب شما در هتل، با کاوشگر فیله پیوندی وجود دارد. همچنین بین انرژی زمین گرمایی و ماموریت ماهواره اسمارت یک. به عبارت دیگر کارآفرینانی هستند که فنآوریهای فضایی را دارای کاربرد زمینی می کنند.

پهپادهای مستقل از یک مدل تکامل یافته از سامانه موقعیت یاب ماهواره ای (جی.پی.اس.) با دقت دو سانتیمتر استفاده می کنند. (دقت جی.پی.اس. استاندارد، فقط تا دو متر است). از این پهپادها در کسب و کار اقتصادی برای نظارت بر مزارع استفاده می شود.

ماموریت های فضایی مرزها و امکانات مهندسی را در می نوردند و دانش کاربردی در همه جا گسترده می شود. دو نفر که با حمایت آژانس فضایی تحصیل خود را به پایان رسانده اند، با استفاده از فنآوری نانو، پوششی برای مبدل های حرارتی ساخته اند.

یک کارآفرین در زمینه ارتباطات می گوید: “ما در سیستمی قرار داریم که در آن شرکت های تولیدی بسیاری که با فنآوری های فضایی پیوند دارند فعالیت می کنند. مثلا شرکت هایی که روی ارتباطات راه دور از طریق ماهواره کار می کنند و ما نیز که در زمینه ارتباطات فعالیم نیز می توانیم با آنها کار کنیم. بنابراین ارتباطات شبکه ای که از آن برخوردار می شویم، عامل کلیدی برای حضور در اینجاست.”

نسخه کامل این گزارش علمی را می توانید در برنامه “فضا” دنبال کنید.