محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اولویتهای اقتصادی دولت جدید یونان

نگارش از Euronews
اولویتهای اقتصادی دولت جدید یونان
اندازه متن Aa Aa

برنامه این هفته «نبض تجارت» به وضعیت سیاسی یونان پس از انتخابات اختصاص خواهد داشت. یونان جایی که مردم برای دومین بار در سال جاری به پای صندوقهای رای رفتند. آلکسیس سیپراس و حزب سیریزا با گرایش چپ به صحنه سیاست یونان بازگشتند. آقای سیپراس برای دومین بار بعنوان نخست وزیر ادای سوگند کرد.

وعده های وی شامل بهبود اوضاع اقتصادی کشور و سبک کردن میزان بدهی های یونان بحران زده است.

دولت می خواهد علاوه بر اعمال اصلاحات در بخشهای مختلف، مذاکرات با بستانکاران را درباره روند بازپرداخت بدهی ها ادامه دهد. هدف از این مذاکرات دستیابی به یک توافق برای کم کردن میزان بدهی هاست.