محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جستجوی حیات روی سیاره سرخ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
جستجوی حیات روی سیاره سرخ

اگزومارس پروژه ای برای جستجوی نشانه های حیات هم در حال حاضر و هم در گذشته مریخ است.

هیچ مأموریت اکتشافی مریخ تا کنون این قدر بلند پروازانه و پیچیده نبوده است. در سال ۲۰۱۶ اولین فضاپیما به سیاره سرخ می رسد و فرودی آزمایشی روی سطح مریخ انجام داده، و به دنبال چشمه های متان خواهد گشت. چند سال بعد مریخ نوردِ اگزومارس به مریخ خواهد رفت تا با حفاری سطح سیاره به دنبال نشانه های حیات زیر سطح مریخ بگردد.

در طول سال ۲۰۱۶ مرتبا از گروه مسئول این پروژه در آژانس فضایی اروپا و روس کاسموس خبر خواهیم گرفت و خواهیم دید چگونه اولین فضاپیمایشان را به فضا پرتاب خواهند کرد، چگونه اولین مریخ گرد (مریخ نورد) را خواهند ساخت، و چطور آن را روی سطح مریخ فرود خواهند آورد.

خورخه واگو یکی از دانشمندان پروژه اگزو مارس در آژآنس فضایی اروپاست. او در گفتگویی اختصاصی که با یورونیوز درباره این توضیح می دهد که چگونه در این ماموریت فضایی دانشمندان بدنبال کشف سرچشمه حیات در سطح مریخ هستند.

وی می گوید: «مریخ (بهرام) صحرایی سرد و یخ زده است که جو بسیار رقیقی دارد و تابش کیهانی و نور شدید فرابنفش بر سطح آن فرود می آید. خلاصه جایی نیست که بخواهید باشید.»

خورخه واگو درباره فازهای مختلف اگزو مارس می گوید: «در ماه مارس موشک پروتون روسیه اولین فضاپیمای ما را به مریخ خواهد برد. هدف این است که بفهمیم گاز متان این سیاره از کجا آمده است. و بخش دوم این مأموریت فضایی که چند سال دیگر آغاز خواهد شد، فرستادن مریخ گرد، و مجموعه ابزارهایی است که روی سطح سیاره کار خواهند کرد.»

دانشمند آرژانتینی می افزاید: «در واقع می خواهیم با مریخ گردِ اگزومارس به دنبال نشانه های بسیار کوچک حیات بگردیم. مریخ گرد روی سطح مریخ با مشکل سنگ های درشت و خاک بسیار ریز روبروست که برای هر نوع حرکت مشکل ساز است. بنابراین [در این مأموریت] خاک و گرد و غبار ریز یار ما نیست.»

خورخه واگو درباره مشکلات این طرح می گوید:«این پروژه، از نظر فنی مشکل است و از نظر علمی بلندپروازانه. از نظر برنامه ریزی هم به ندرت پیش می آید که دو آژانس فضایی برای انجام مأموریت روی سیاره ای دیگر با هم همکاری کنند.»