خبر فوری
نبض تجارت

نبض تجارت برنامه‌ایست هفتگی که به رویدادهای اقتصادی و تحولات فناوری دیجیتال می پردازد

اخبار بیشتر business line

نبض تجارت؛ «خودروهای برقی»، «ارز‌های دیجیتال برای ساخت خانه‌های ارزان» و «اقتصاد فضا»
حفاظت از حریم داده‌های شخصی و امنیت شبکه، چالش‌ کسب و کارهای دیجیتال