دنيای تجارت

اهل تجارت هستید؟ دلتان می خواهد کسب و کار مورد علاقه خودتان را به راه بیندازید؟ رمز کامیابی را در برنامه جهان تجارت بیابید زیرا در آنجا ما با برترین کارشناسان قرار ملاقات داریم و برخی اخبار موفقیت تجاری در اروپا را نیز پوشش می دهیم.

اخبار بیشتر business planet

برنامه اراسموس اروپا؛ دروازه ورود کارآفرینان جوان به بازار
رقابت نوآوری اجتماعی اروپا؛ چالشی اجتماعی برای کارآفرینان