خبر فوری
Climate Now

آخرین اخبار و گزارش‌ها درباره تغییرات آب و هوایی را از یورونیوز دنبال کنید. ما با استفاده از جدیدترین داده‌های آماری و گفت‌وگو با کارشناسان بین المللی جنبه‌های مختلف این پدیده را بررسی و آن‌را منتشر می‌کنیمآخرین اخبار و گزارش‌ها درباره تغییرات آب و هوایی را از یورونیوز دنبال کنید. ما با استفاده از جدیدترین داده‌های آماری و گفت‌وگو با کارشناسان بین المللی جنبه‌های مختلف این پدیده را بررسی و آن‌را منتشر می‌کنیم.

با همکاری

LIBRARY

تغییرات آب و هوایی مارس ۲۰۱۸؛ برف نارنجی در اروپا و گرمای شدید آسیای مرکزی