خبر فوری
شرکت ها

اخبار بیشتر corporate

برنامه انتقال فعالیتهای شرکت روسی گازپروم از لندن به نقطه دیگر اروپا
تسکو برای جلوگیری از تعقیب قضایی با مقامات بریتانیایی به توافق رسید