خبر فوری
زیر ذره بین

در برنامه های “زیر ذره بین“ خبر یا رویداد مهمی مورد کنکاش و تحلیل عمیق قرار می گیرد.

اخبار بیشتر focus

مجمع جهانی زنان آفریقا با موضوع توانمندسازی زنان روستایی برگزار شد
گردشگری پزشکی؛ بیمارانی که از چهارگوشه دنیا برای درمان به دوبی می‌آیند