خبر فوری
زیر ذره بین

در برنامه های “زیر ذره بین“ خبر یا رویداد مهمی مورد کنکاش و تحلیل عمیق قرار می گیرد.

اخبار بیشتر focus

مجمع جهانی زنان آفریقا با موضوع توانمندسازی زنان روستایی برگزار شد
 همکاری میان کشورهای شرق اروپا و حاشیه مدیترانه در اجلاس کران‌مونتانا