خبر فوری
گفتگو

تازه ترین مصاحبه های اختصاصی با چهره های خبرساز جهان شامل رهبران، سیاستمداران، دانشمندان و خبرگان که معمولا همراه با ویدئو ارائه می شود.

اخبار بیشتر interview

ظریف، وزیر امور خارجه ایران و موگرینی، کمیسر روابط بین‌الملل اتحادیه اروپا