خبر فوری
جهان آموزش

جهان آموزش: گزارشی هفتگی با موضوع آموزش از نقاط مختلف جهان شامل تجربه های جالب و آموزنده و نظرات کارشناسان.

اخبار بیشتر learning world

آموزش کر و لالها و ترویج علوم، دو طرح آموزشی برنده جایزه نشست نوآوری در آموزش ۲۰۱۵
بنیانگذار «موسسه آموزشی افغان»، برنده جایزه نشست نوآوری در آموزش