Qatar 365

QATAR 365 اقدامات و فرصت‌های قطر را در صحنه‌ جهانی به نمایش می گذارد. برجسته کردن کشور بعنوان مکانی برای بازدید و سرمایه گذاری در برنامه‌هایی که بر سبک زندگی، فرهنگ، گردشگری و اطلاعات تجاری تمرکز دارد.

با همکاری

خبرهای بیشتر

تلاش علمی و فناورانه قطر برای حفظ منابع آبی و دریایی خود