Image description
اقتصاد واقعی

پرسش بزرگی که این روزها برای بسیاری مطرح است این است که اروپا چگونه می تواند از بحران اقتصادی بیرون بیاید و رشد اقتصادی را از سر بگیرد. برنامه «اقتصاد واقعی» تلاش می کند به موضوعاتی مهم در اقتصاد کلان که بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارد، بپردازد و راه حل هایی را که در این زمینه به نتیجه خواهند رسید، بررسی کند

اخبار بیشتر realeconomy

ابتکارهای دانمارک برای ورود جوانان به بازار کار
برکسیت و واکنش اروپا به جنگ تجاری؛ چشم‌انداز آینده اقتصاد اروپا چه خواهد بود؟
توسعه استراتژیهای مربوط به شهر هوشمند در شهرستانهای اروپا
تاثیر مستقیم مقررات جدید بانکی در اروپا بر اقتصاد قاره سبز