خبر فوری
دانش و فن

از تازه ترین دستاوردهای علمی و فناوری در اروپا و سایر نقاط جهان آگاه شوید؛ همراه با ویدیو.

اخبار بیشتر sci tech

پروژۀ امارات برای فرستادن کاوشگر به مدار مریخ
شرکت هواوی پیشرو در چهارمین انقلاب صنعتی؛ نگرانی‌های اروپا چیست؟
همنشینی با رُبات ها: چرا درد و دل کردن با رُبات ها راحت تر است؟