خبر فوری
سرعت

«سرعت»، مجله هفتگی ما درباره ورزش های موتوری است. در این برنامه 45 ثانیه ای، شما را در جریان آخرین اخبار رقابت های فرمول1، موتو جی پی و رالی قهرمانی جهان قرار می دهیم. عشق به «سرعت»، وجه اشتراک دوستداران ورزش های موتوری است.

اخبار بیشتر speed