خبر فوری
Unreported Europe

اروپای ناگفته» شما را به دیدار افرادی می‌برد که این قاره را می‌سازند: کارگران، کشاورزان، سیاستمداران، صاحبان شرکت‌ها، کنشگران و پناهجویان. «اروپای ناگفته»، داستان این افراد و واقعیت‌های زندگی آن‌ها را بدون سانسور در اختیار شما می‌گذارد. هیچ زاویه تاریکی باقی نخواهد ماند.

اخبار بیشتر unreported europe

قوانین جدید و سیاست‌های سخت‌گیرانه آلمان در موضوع پناهجویان
فرانسه؛ قربانیان یهودی‌ستیزی از تجربه‌های خود می‌گویند
بوسنی هرزگوین؛ از مداخلات خارجی و نفوذ گروه های مذهبی رادیکال تا چالش پیوستن به اتحادیه اروپا
یک تحلیلگر سیاسی: بدون بوسنی هرزگوین روند تکمیل و توسعه اتحادیه اروپا نهایی نمی شود
ترکیه در بوسنی چه اهدافی را دنبال می کند؟