خبر فوری

مصر

واکنش عفو بین‌الملل به خبر اعدام یک مرد در مشهد به خاطر نوشیدن الکل
کشت و مصرف مواد مخدر در افغانستان؛ از هر ۱۱ شهروند، یک نفر مواد مخدر مصرف می‌کند
Amru Salahuddien
با افزایش تنش ها بین آنکارا و پاریس، فرانسه از شرکت در عملیات ناتو خودداری کرد
اروپا مرزهای خارجی خود را بر روی برخی کشورها باز می کند
Gil COHEN-MAGEN
آمار پزشکی قانونی ایران درباره میزان مرگ ناشی از مصرف الکل