خبر فوری

2020-united-states-presidential-election

رأی‌گیری کالج الکترال آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درجورجیا